Revidering av ISO-standarder, del av LUR-konferensen

I samband med Liftutbildningsrådets konferens i Örebro 2019-04-04 kommer revideringen av ISO 18878 och ISO 18893 att vara en del av programpunkterna.

– Vi kommer att presentera revideringsarbetet och ge konferensdeltagarna möjligheten att titta närmare på standarderna i arbetsgrupper och lämna synpunkter, som jag kan framföra i den europeiska arbetsgruppen, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

Liftutbildningsrådets läroplan är utformad efter standarden SS ISO 18878:2013 ”Mobila arbetsplattformar – utbildning av operatör (förare)” som i sin tur hänvisar till SS ISO 18893:2014 Mobila arbetsplattformar – Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift.

Jan Åström sitter sedan flera år tillbaka med i standardiseringskommittéerna, både i Sverige och internationellt, och kan framföra synpunkterna från LUR-konferensen vid den europeiska arbetsgruppens möte i London i maj.

I Europa finns maskindirektivet, som lägger fast grundläggande bestämmelser för tillverkning av maskiner, vilket alla maskiner måste uppfylla.  Produktstandarder har tagits fram av europeiska experter och när det gäller liftar finns en tillverkarstandard som är harmoniserad till maskindirektivet. Den tillverkare som följer EN 280 kan skriva en egen försäkran om överenstämmelse och CE-märka maskinen.

Grunden för LUR:s Liftläroplan är SS ISO 18878:2013 ”Mobila arbetsplattformar – utbildning av operatör (förare)”, som i sin tur hänvisar till SS ISO 18893:2014 Mobila arbetsplattformar – Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift. Båda är nu aktuell för revidering. Jan Åström är ordförande i den tekniska arbetsgruppen ISO TC 214 WG1 som lägger förslag till revideringar av standarden.

Dela dina tankar