Nyhetsarkiv. Ämne: Lagstiftning

Liftutbildning för körtillståndsgivare

Den arbetsgivare, eller den delegerade, som undertecknar ett skriftligt tillstånd – ”körtillstånd” – att använda lift behöver ha tillräcklig kunskap. …  Läs mer..

Ämne: Instruktör, Lagstiftning, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

Att lämna och återinträda i plattform

LUR:s ordförande Jan Åström är bland annat ordförande i den kommitté som driver det svenska standardiseringsarbetet för liftar och mobilplattformar. …  Läs mer..

Ämne: Instruktör, Lagstiftning, Maskiner¨ | 3 kommentarer