Auktoriserade liftutbildningsföretag kan erhålla ”Av Liftutbildningsrådet kontrollerad instruktörsutbildning”.

Det innebär att Liftutbildningsrådets kontrollant medverkat vid en instruktörsutbildning och granskat att utbildningen motsvarar de krav som Liftutbildningsrådet ställer.

Följande auktoriserade företag är kontrollerade av Liftutbildningsrådet för instruktörsutbildning:

Liftutbildningsrådet rekommenderar alla som vill genomgå en instruktörsutbildning att vända sig till de företag som förtecknas ovan.

De liftutbildningsföretag som önskar bli kontrollerade för instruktörsutbildning kan kontakta Liftutbildningsrådets kansli. Inledningsvis bokas en tid för genomgång av instruktörsutbildningens upplägg och utbildningsmaterial tillsammans med Liftutbildningsrådets utbildningskontrollant. Därefter deltar kontrollanten vid kommande instruktörsutbildning.

Liftutbildningsrådets krav på instruktörsutbildningar:

Läs mer om vilka krav Liftutbildningsrådet ställer på de företag som erbjuder instruktörsutbildningar i pdf-dokumentet nedan: