Liftutbildning på andra språk

Byggarbetsplatserna i Europa har många språk

Det blir vanligare att liftutbildning efterfrågas på andra språk än svenska eftersom vi får mer och mer personal från andra länder på arbetsplatserna.

Flera auktoriserade liftutbildare genomför liftutbildningar på andra språk, antingen på engelska eller med tolk till kursdeltagarnas eget språk.

Liftutbildningsrådet har tagit fram rekommendationer om kursmaterial vid liftutbildning på andra språk.

Liftutbildningsrådets rekommendation om kursmaterial:

Säkerhetsguide för liftar på andra språk

Säkerhetsguiden på olika språk finns att ladda ner här.