Målet står kvar vid 20 utbildningskontroller

Under 2018 var målet för Liftutbildningsrådet, LUR 20 utbildningskontroller och samma mål gäller för 2019. LUR har utsett tre personer för att utföra utbildningskontroller och som grund till dessa finns en mall till checklista.

Utbildningskontroller innebär att en person utsedd av LUR besöker en liftutbildning hos ett auktoriserat utbildningsföretag för utvärdering om utbildningen följer liftläroplanen och håller en kvalitetsnivå. Det är viktigt med hög kvalitet på utbildningen eftersom kunskap räddar liv.

– För enhetlighet och stöd vid kontrolltillfället har vi utarbetat en mall och checklista för utbildningskontrollanterna, vilket också gör att vi har dokumentation av vårt arbete, säger Jenny Forssell vid LUR:s kansli.

Det som kontrollanten tittar på gäller såväl teori- som praktikdelen. Vid teorin ska utbildningen bland annat innehålla olika maskintyper och liftarnas uppbyggnad. Vilka lagar och regler som gäller är förstås också av vikt.

För att vara skyddad gäller förstås en riskanalys inklusive arbetsplatsinspektioner. Den personliga skyddsutrustningen som ska användas är också av allra högsta värde.

Det teoretiska slutsprovet tar upp saker som tillverkarens skyldigheter, bestämmelser och standarder, klassificering, teknologi, kategorier av plattformar samt säkerhet. Proven ska alltid ske under överinseende av auktoriserad examinator.

Under praktikdelen gäller praktiska övningsmoment av olika slag innan det är dags för det praktiska slutprovet. Också det ska ske under överinseende av auktoriserad examinator.

LUR:s kontrollant prickar av delarna i utbildning enligt sin checklista och gör även en bedömning av instruktörens kompetens. Allt detta för att säkerställa kravet som ställs på LUR:s auktoriserade utbildningsföretag och instruktörer.

Innan kontrolltillfället har utbildningsföretagets utbildningsmaterial granskats och vid kontrollen utvärderas hur väl instruktören använder sig av materialet i sin undervisning.

Dela dina tankar