Utbildningsbeviset

LUR har tagit fram standardiserade utbildningsbevis för handhavande av arbetsplattformar som auktoriserade utbildningsföretag har rätt att använda. Möjlighet finns för auktoriserade utbildningsföretag att ansluta sig till en samordnad produktion av utbildningsbevis genom LUR:s sekretariat.

Företagsanpassing av utbildningsbeviset

Auktoriserade liftutbildningsföretag har rätt att använda LUR:s logotyp på sina utbildningsbevis och skall följa det licensavtal som preciserar villkor för användning av LUR:s logotyper och utbildningsbevis.

Bilderna nedan visar LUR:s utbildningsbevis.

Grönt liftutbildningsbevis för LLP Basutbildning
Grönt liftutbildningsbevis för LLP Basutbildning

Gult utbildningsbevis för LLP Begränsad utbildning
Gult liftutbildningsbevis för begränsad behörighet

Liftutbildningsbevis LLP Baksida
Liftutbildningsbevisets baksida