Rätt utrustning vid utbildningstillfället

Det är viktigt att utbildningsföretaget talar om vad som förväntas av kursdeltagarna när det gäller utrustningen som varselväst och skyddsskor.

Generellt gäller att kursdeltagaren ska vara klädd på samma sätt som när man utför jobbet med lift.

I dag är det många olika yrkesgrupper som arbetar med liftar. Grundkravet på den som ska delta i en utbildning är att vara utrustad som när arbetet ska utföras. Det gäller förstås även instruktörer.

Utbildningsföretagen behöver därför tydligt informera redan vid kursbekräftelsen vilken utrustning deltagare behöver för att kunna genomföra utbildningen på ett säkert sätt.

Självklart ska instruktören föregå som gott exempel genom att använda skyddsskor och lämpliga arbetskläder vid utbildningens praktiska del.

När det gäller fallförhindrande utrustning ska sådan användas när kursdeltagaren befinner sig i arbetskorgen. Ansvaret för att fallförhindrande utrustning finns tillgänglig ligger på utbildningsföretaget, så att praktikdelen kan genomföras säkert och smidigt.

Avspärrningar av arbetsområdet är också en central del av utbildningen. Tyvärr sker brister i avspärrningar ”i verkligheten” och där har det lett till dödsolyckor. Avspärrning är en viktig del både i teori och praktik.

Avspärrningsmaterial, fallförhindrande utrustning och korrekt dokumentation för liftarna ska finnas på plats vid liftutbildningen. Det är utbildningsföretagets ansvar att innan utbildningen startar kontrollera att det finns instruktionsbok och besiktningsintyg för alla liftar som ska användas på utbildningen.

Dela dina tankar