Samtliga aktiva instruktörer ska registreras

Utbildningsföretag auktoriserade av Liftutbildningsrådet, LUR måste registrera alla personer som är aktiva instruktörer. Det står angivet i auktorisationsvillkoren: ”Auktorisationsansökan ska omfatta samtliga personer i företaget som arbetar som instruktörer inom liftutbildning”

– Speciellt viktigt är det att utbildningsföretag som hyr in underleverantörer ser till att samtliga omfattas av auktorisationen, säger LUR:s ordförande Jan Åström.

LUR:s auktorisation gäller alltså både utbildningsföretaget och samtliga aktiva instruktörer.

– Ett utbildningsföretag utan instruktör kan inte vara auktoriserat och inte heller en privatperson, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Det här är något som utbildningsföretag kan missa när man kör utbildning i sitt eget namn med instruktörer från andra företag. För godkännande måste då underleverantörens företag och instruktör vara auktoriserade.

– Instruktör ska vara auktoriserad i det företag där man är anställd och en egenföretagare måste vara auktoriserad i sitt företag. Grunden är att varje företag ska stå för sin egen auktorisation och speciellt viktigt är det för egenföretagare som tar uppdrag från flera kunder, säger Jenny Forssell.

Om utbildningsföretaget anställer en ny person som instruktör måste registreringen uppdateras hos LUR. Det är utbildningsföretagens eget ansvar att se till att uppgifterna uppdateras för samtliga aktiva instruktörer.

Likaså gäller uppdateringen när instruktör byter arbetsuppgifter eller slutar på företaget, då ska auktorisationen avregistreras vid LUR:s kansli.

Alla auktoriserade utbildningsföretag/skolor och deras instruktörer förtecknas på Liftutbildningsrådets webbplats.

Dela dina tankar