Sprider kunskapen om Liftutbildningsrådet

På Liftutbildningsrådets kansli pågår ett kontinuerligt arbete med att sprida kunskapen om Liftutbildningsrådet, LUR, till branschaktörer som arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, myndigheter, kommuner och andra intressenter av upphandling av liftutbildningstjänster.

– Syftet är att stärka kunskapen om LUR och varumärket, vad organisationen står för och vad den som köper utbildningar kan förvänta sig, säger Jenny Forssell LUR:s kansli.

Arbetet pågår regelbundet via möten med intressenter. Listan på vilka som LUR haft möten med är lång:
– Arbetsmiljöverket
– Arbetsmiljöinspektionen
– Byggnadsarbetarförbundet
– Elektrikerförbundet
– Fastighetsanställdas förbund
– Industrifacket Metall
– Kommunal
– Målareförbundet
– SEKO
– LO: MOA, miljö- och arbetslivsutskottet
– Installatörsföretagen
– Prevent
– Plåt & ventföretagen
– Sveriges Byggindustrier
– Taksäkerhetskommittén
– Stockholms stad tillståndsavdelningen
– Trafikpolisen Stockholm
– Rikspolisstyrelsen
– Swedavia
– Svenska Mässan Göteborg
– Stockholmsmässan
– Expo Förbundet
– Branschtidningar

Dessa möten kan sägas var hur LUR marknadsför sin verksamhet.

– Det är lätt att få till möten med arbetstagarorganisationer, som naturligtvis ser nyttan för sina medlemmar när det gäller bland annat säkerhetsfrågorna. Träffar genererar även dialog och utbyten enligt Jan Åström.

– Huvudskyddsombuden tar sin uppgift på allvar och vill förbättra arbetsmiljön för sina medlemmar, inte minst om det skett en olycka. När det gäller exempelvis besiktningar hör man gärna av sig till oss för att få råd, vilket vi gärna hjälper till med. Det skapar en dialog och kunskapsöverföringar.

– Självklart sprider även varje LUR-instruktör information om LUR till kursdeltagare och personer på utbildningsplatser.

Dela dina tankar