Utbildningsbeviset gäller i fem år

Liftutbildningsrådets utbildningsbevis gäller under maximalt fem år. Anledningen till tidsbegränsningen är att tekniken och arbetsplatserna förändras.

– Utvecklingen sker så snabbt att mycket hinner förändras redan under fem år, säger Jan Åström, ordförande i LUR.

Det är viktigt att operatörens riskmedvetenhet bibehålls, vi har sett att de olyckor som inträffat hänt med erfarna förare som tagit genvägar med säkerheten. Därför är det viktigt med repetitionsutbildning för att den som använt liftar i många år, även med sitt perspektiv kan få nya insikter om risker.

Femårsgränsen har ifrågasatts av de som menar att det här bara är ett sätt för utbildningsföretagen att tjäna mer pengar.

– Vilket är helt fel. Vårt främsta fokus ligger på säkerhet. Arbetsgivaren ska vara trygg i att den som ges körtillstånd kan utföra arbetet säkert och det gäller förstås även den anställde eller den som hyrs in.

Kostnaden för utbildningen är, i perspektiv av vad en olycka kostar, försumbar.

Till grund för giltighetstiden ligger Arbetsmiljöverkets AFS 2006:06 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap”. Här står detaljerat vad som krävs av den som ska utföra arbete med lyftanordning eller lyftredskap både vad gäller arbetsgivare och arbetstagare. Även i AFS 2006:4 ”Användning av arbetsutrustning” finns krav på användandet av arbetsutrustning med särskilda risker vilket inkluderar liftar.

Svensk standard ger också råd om innehållet i utbildningen av förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO 18878:2013, som är en direkt översättning till svenska av den internationella standarden.

– Det är självklart för LUR att liftutbildningen och kraven på utbildningen håller samma nivå som den gör internationellt.

Som exempel på när förare ska utbildas eller vidareutbildas nämns att giltighetstiden på fem år har förfallit, att arbetsplatsen förändras som påverkar möjligheten att manövrera mobilplattformen säkert eller tillkomsten av nya mobilplattformsteknologier. Det är grunden till kravet på examinering eller återexaminering.

    – Vi har konstaterat i våra diskussioner med Arbetsmiljöverket och vårt deltagande i utarbetandet av SS ISO 18878:2013, utbyte med internationella organisationer och i våra kontakter med liftuthyrningsföretagen, arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter, att utvecklingen av arbetsmetoder och arbetstempot förändras i snabb takt. I kombination med att utvecklingen av befintliga och nya modeller av liftar sker snabbt. Därför är det inte rimligt att utbildningsföretaget ska ta ansvar för utbildningen i mer än fem år, säger Jan Åström.

Dela dina tankar