Utbildningskontroller ger resultat

Liftutbildningsrådets målsättning med 20 utbildningskontroller per år står fast och under våren har både anmälda och oanmälda kontroller genomförts.

– Vi har en klar målsättning att efter hösten ha nått upp till 20 kontroller även under 2019, säger LUR:s ordförande Jan Åström.

Målsättningen redovisades under Liftutbildningsrådets konferens tidigare i år. LUR har tre kontrollanter som genomför kontrollerna; Jan Åström, Peter Strand och Ulf Rosander.

– Kontrollerna pågår hela tiden med båda förbokade och oanmälda besök. Vill ett utbildningsföretag att vi gör en kontroll är det bara att höra av sig till LUR:s kansli, säger Peter Strand.
– Hittills i år har elva kontroller genomförts, varav några oanmälda.

Kontrollerna leder till att liftutbildningar enligt LUR:s liftläroplan håller en hög nivå och att den som köper en utbildning kan lita på kvaliteten.

– Våra instruktörer har en hög kunskap och kompetens i ämnet och även de pedagogiska kunskaper som gör att utbildningarna håller hög kvalitet. Det är sådant vi märker när vi gör kontrollerna, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

Dela dina tankar