Viktigt med rätt utrustning vid utbildningen

fallskydd

Avspärrningsmaterial, fallförhindrande utrustning och korrekt dokumentation för liftarna ska finnas på plats vid liftutbildningen. Som instruktör ska man vara en förebild för eleverna och föregå med gott exempel när det gäller personlig skyddsutrustning och arbetsklädsel.

Det är viktigt att avspärrning av arbetsytan sker vid liftutbildningen om andra maskiner, fordon eller personer rör sig på utbildningsplatsen. Avspärrningsutrustning ska finnas tillgänglig och avspärrning ska ingå som en del i utbildningen. Det är instruktörens ansvar att se till att sådan utrustning finns på plats. Ofta sker utbildningen på platser, som uthyrningsdepåer, med annan trafik och därmed finns risk att liften kan bli påkörd-

LURs rekommendation är att fallförhindrande utrustning i stort sett alltid ska användas i bomlift och när det är lämpligt även i saxlift, då naturligtvis även av dem som befinner sig i en arbetskorg under utbildningen. Instruktören behöver se till så att det finns utrustningar för eleverna att använda och i tillräckligt antal så att den praktiska utbildningsdelen kan fortgå på ett smidigt sätt.

Det är också viktigt vilken personlig skyddsutrustning som en instruktör har på sig under utbildningen. Som instruktör ska man använda lämplig arbetsklädsel och skyddsskor för arbete med tunga maskiner. Minimum är skyddsskor och varselväst.

Redan vid inbjudan till utbildningen ska det framgå vilken utrustning som eleven ska bära vid kurstillfället.

Både instruktören och eleven ska vara rätt utrustade. Eleven ska bära de kläder som man normalt använder i jobbet med liften. Minimum och grundkravet är skyddsskor och varselväst. I de fall där eleven kommer från ett företag, där man normalt även använder annat, som exempelvis hjälm, skyddsglasögon eller handskar, så ska man naturligtvis även vara utrustad med det. Det här ska stå i inbjudan till kursen.

Det är instruktörens ansvar att innan utbildningen startar kontrollera att det finns instruktionsbok för alla liftar som ska användas på utbildningen. Även besiktningsintyg ska finnas, vilket långt ifrån alltid är en självklarhet.

Den praktiska delen av utbildningen inleds med tillsyn före körning, eller daglig tillsyn. Instruktören går då igenom dels generella punkter som berör alla maskiner, dels speciella punkter för just lifttypen. En punkt handlar då om att granska besiktningsintyget.

Det är ett krav på att liftar ska besiktigas en gång per år av ett ackrediterat besiktningsföretag. Om man upptäckt en brist så framgår inte det av besiktningsmärket. Besiktningsdekalerna kan se lite olika ut och berättar antingen när besiktningen gjorts eller när nästa besiktning senast ska göras.

I värsta fall kan det vara körförbud på liften innan reparationen skett, eller att den måste repareras inom ett antal veckor efter besiktningen. Det ska framgå av besiktningsprotokollet.

Reparatören skriver sedan in datum när reparationen utförts och signerar protokollet. Först då får liften användas igen. Besiktningsprotokollet och instruktionsboken ska ligga i samma låda på liften.

Dela dina tankar