Att lämna och återinträda i plattform

LUR:s ordförande Jan Åström är bland annat ordförande i den kommitté som driver det svenska standardiseringsarbetet för liftar och mobilplattformar. Det gäller inte minst arbetet med att införa regler när det handlar om att lämna och återinträda i en plattform på höjd, vilket idag inte är tillåtet i Sverige.

– Här är det svårt att formulera generella krav eller rekommendationer eftersom det kan behövas olika krav beroende på vilket arbete som ska utföras samt om det handlar om bomlift eller saxlift, säger Jan Åström.

Det kan även behövas olika formuleringar beroende på om det handlar om bodetablering, balkongarbeten eller om det är arbete på tak, till exempel snöskottning.

Det här är frågor som diskuterats i SIS TK267-kommittén, Swedish Standard Institute, där avsikten med standardiseringsarbetet är att få fram enhetliga regler i Sverige, Europa och världen, för bland annat liftplattformar. Jan Åström hade tagit fram ett förslag som lades fram i den europeiska arbetsgruppen om att formulera tekniska krav på mobila arbetsplattformar som är avsedda för att kunna lämna och återinträda i arbetskorgen på höjd, men där blev förslaget nedröstat.

En av anledningarna till att förslaget blev nedröstat är att många länder redan har en reglering. Det man nu kommer att göra är att titta närmare på den engelska varianten, som i ett avsnitt beskriver den noggranna riskanalys som måste göras. Även norska Arbeidstilsynet har en vägledning för säker användning av personliftar med liknande formuleringar som den engelska.

SIS TK267-kommittén vill nu att Liftutbildningsrådet tar fram beskrivningar av behoven och omständigheterna och ta fram ett eller flera förslag på arbetsrutiner och krav för urstigning i höjden. Det kan handla om takarbeten, bodetablering eller balkongarbete. Sammanställningen ska sedan skickas för Arbetsmiljöverkets bedömning och utgöra underlag för ytterligare diskussioner.

– Det här är ett viktigt område ur säkerhetsaspekt att titta närmare på, men tills vidare lär våra auktoriserade instruktörer ut att det är förbjudet att lämna arbetskorgen i höjden, säger Jan Åström .

Dela dina tankar