Grundläggande krav för företaget såväl som den enskilde utbildaren på företaget, gäller att bägge ska ha erforderlig erfarenhet av utbildning på mobila maskiner.

LUR har tagit fram standardiserade utbildningsbevis för handhavande av arbetsplattformar som auktoriserade utbildningsföretag har rätt att använda.

Säkerhetsguide Liftar är en påminnelse om det viktigaste att tänka på för den som redan har en grundläggande liftutbildning.