Liftläroplanen LLP

LLP är framtagen på initiativ av branschföreningen Rentalföretagen, tillsammans med Arbetsmiljöverket, liftutbildningsföretag, liftleverantörer och besiktningsorgan.


LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning

LLP 1 – Liftläroplan för Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013. De allmänna råden ska alltid användas tillsammans med LLP.


Liftläroplanens Allmänna råd (Komplement till LLP1)

De allmänna råden ska alltid användas tillsammans med LLP.


Maskinintroduktion

Maskinintroduktionen är en del i ett utbildningssystem som omfattar grundläggande liftutbildning och maskinintroduktion. Version 1, 2007. En maskinintroduktion ska genomföras varje gång faktiskt arbete påbörjas med en ny liftmodell.


ISO-standarder

LLP är utformad efter ISO-standarden för liftutbildning: Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör/förare (SS-ISO 18878:2013) (länk till SIS). Denna standard (ISO 18878) hänvisar i sin tur till standarden Mobila arbetsplattformar – Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift (SS-ISO 18893:2014) (länk till SIS).

Standarder kan köpas från SIS, Swedish Standards Institute.

Bakgrunden till LLP

LLP är framtagen på initiativ av branschföreningen Swedish Rental Association, tillsammans med Arbetsmiljöverket, liftutbildningsföretag, liftleverantörer och besiktningsorgan.

Bakgrunden var ett behov att definiera branschgemensamma krav på en lägsta nivå för liftutbildning. Branschen ville hitta ett system som kan säkerställa att utbildningen man köper har en god kvalitet.