LURs utbildningsbevis

LUR har tagit fram standardiserade utbildningsbevis för handhavande av arbetsplattformar som auktoriserade utbildningsföretag har rätt att använda. 

Möjlighet finns för auktoriserade utbildningsföretag att ansluta sig till en samordnad produktion av utbildningsbevis genom LUR:s sekretariat.

Företagsanpassing av utbildningsbeviset

Auktoriserade liftutbildningsföretag har rätt att använda LUR:s logotyp på sina utbildningsbevis och skall följa det licensavtal som preciserar villkor för användning av LUR:s logotyper och utbildningsbevis.


LUR Licensavtal

Licensavtal för användning av Liftutbildningsrådets logotyper och utbildningsbevis. Version 1.3 (Nov 2018).


LUR:s utbildningsbevis – så ser det ut

Bilderna är på den upplaga som trycks från maj 2019. Äldre utbildningsbevis har ett snarlikt utseende med samma färger.

Grönt liftutbildningsbevis för LLP Basutbildning
Gult liftutbildningsbevis för begränsad behörighet
Baksida på kort utfärdade från sommaren 2019.