Om LUR

Liftutbildningsrådet (LUR) är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). LUR auktoriserar liftutbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP.

LUR har bildats för att möta upp till Arbetsmiljöverkets nya krav från 2007-07-01 på lyftanordningar. Swedish Rental är initiativtagare till projektet vars arbetsgrupp bestod av Arbetsmiljöverket, utbildare, leverantörer och besiktningsorgan.

Syftet med LURs verksamhet

  • LUR:s syfte är att utforma en branschgemensam läroplan och riktlinjer för utbildning av operatörer på mobila arbetsplattformar.
  • Upprätta ett system med frivilliga auktoriserade liftutbildare och fastställa villkor för dessa.
  • I övrigt verka för förbättringar avseende arbetsmiljö, handhavande och maskinkännedom avseende mobila arbetsplattformar.

LUR:s målsättning

LUR:s mål är att minimera olyckor med mobila arbetsplattformar, dels genom att ställa krav på utbildare och deras genomförande av utbildningar, dels genom att informera beställare och brukare om de krav som finns för att uppnå ett säkert och ändamålsenligt nyttjande av mobila arbetsplattformar.

För mer information och kontakt:

avatar
Monika Rubensson

Branschansvarig
073-914 95 02

E-post