Ansökan om auktorisation

Här svarar vi på en av de vanligste frågorna till oss.

Grundläggande krav för företaget såväl som den enskilde utbildaren på företaget, gäller att bägge ska ha erforderlig erfarenhet av utbildning på mobila maskiner.

Instruktören ska ha adekvat kunskaps- och erfarenhetsbakgrund och visat sin förmåga att hantera och förmedla detta, ha maskinkännedom av de aktuella maskintyperna samt som ett minimum ha kunskaper motsvarande den av LUR fastställda liftläroplanen, LLP.

Villkor för auktorisation

Följande dokument beskriver de krav som ligger till grund för auktorisation.


LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning

LLP 1 – Liftläroplan för Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013


Liftläroplanens Allmänna råd

Komplement till LLP.


LUR Auktorisationsvillkor för liftutbildare

Auktorisationsvillkoren beskriver de krav som ligger till grund för LUR‐auktorisation.


LUR Licensavtal

Licensavtal för användning av Liftutbildningsrådets logotyper och utbildningsbevis. Version 1.3 (Nov 2018).


Auktorisationsförbindelse till LUR

När företaget accepterar villkoren som beskrivs i dokumenten ovan, kan ansökan och auktorisationsförbindelse sändas till LUR.

2022: Liftutbildningsrådets verksamhet är under översyn. Ansökningar om auktorisation av liftutbildningsföretag kan inte hanteras för närvarande. Vill du medverka i utvecklingen av Liftutbildningsrådet så kan du anmäla ditt intresse till info@rentalforetagen.se.

LUR Ansökan

Ansökan och auktorisationsförbindelse avseende utbildning av operatörer på mobila arbetsplattformar. Version 6.


När en komplett auktorisationsansökan och har kommit till LUR erhåller utbildningsföretaget en bekräftelse på sin auktorisationsförbindelse. Innan företaget erhåller auktorisation ska en person utsedd av LUR besöka ett av företagets utbildningstillfällen för kontroll och kvalitetssäkring. När en godkänd utbildningskontroll genomförts erhåller företaget LUR‐auktorisation. Då förtecknas företaget som auktoriserat på LUR:s hemsida. De auktoriserade företagen har rätt att använda LUR:s logotyp och beteckningen ”Auktoriserad LLP-utbildning”.

Återkallelse av auktorisation

LUR kan återkalla auktorisationen om utbildningsföretaget uppenbart avviker från de riktlinjer som finns i Auktorisationsvillkoren eller LLP:s allmänna råd.

Avgifter till LUR

Auktoriserade utbildningsföretag ska årligen betala en avgift till LUR. Intäkterna från avgifterna ska täcka LUR:s kostnader för kansliadministration, konsultersättning vid kontroller, marknadsföring, upprätthållande av webbsida m.m.

Avgift per år:

  • 7000 kr per utbildare (person) som utbildar för extern kund.
  • 3000 kr per utbildare (person) som utbildar för intern kund. (Utbildar endast anställda i det egna företaget, tillverkande företag som enbart utbildar på egna produkter eller gymnasieskolor som utbildar egna elever.)
  • Övre gräns för avgiftsuttag är 35 000 kr per företag (org nr).

Avgiften är en serviceavgift, på vilken utgår moms.