Syfte

Liftutbildningsrådet (LUR)bildades 2005 för att möta upp de då nya kraven från Arbetsmiljöverket på dokumenterad utbildning och som skulle träda i kraft 2007-07-01.

Dåvarande branschorganisation Swedish Rental tog initiativet till projektet LUR vars arbetsgrupp kom att kallas Liftutbildningsrådet och bestod av utbildare, leverantörer, besiktningsorgan och Arbetsmiljöverket där arbetet med Liftläroplanen (LLP) samt auktorisation av utbildningsföretag samt certifiering av utbildare har varit dess huvudsyfte.

Efter en nystart våren 2023 är arbetet i full gång igen där bland annat ny logga och hemsida varit av vikt att få till. Arbetet med att uppdatera LLP/dokument/branschpraxis kommer att komma igång under hösten 2023 men vi kommer även att återuppta och bjuda in till nya LUR-konferenser 
där stort fokus kommer att läggas på innehållet av utbildningsmaterial, uppdateringar av eventuella nya lagar och förordningar som är att vänta samt att bjuda in intressegrupper som är påverkade/kan påverka arbetet. 

Liftutbildningsrådet jobbar i stark relation med Rentalföretagen och har dess fulla stöd för att drivas vidare.