Att tänka på vid takskottning från lift

Under vintern används ofta liftar för att få bort snö från tak eller istappar från hängrännor. Då är det viktigt att tänka på säkerhet ur flera aspekter och att aldrig kliva ur korgen. Det är väldigt viktigt, som alltid, att välja rätt lift.

Att liften ställs upp på rätt sätt så att den som ska skotta kommer åt snön är den första säkerhetsaspekten att tänka på. Likaså att avspärrningarna sker på rätt sätt så att liften inte riskerar att bli påkörd eller att människor vistas under liften och därmed riskerar att få både nedfallande snö eller istappar på sig.

Avspärrningarna bör därför vara större än normalt. Det kan också vara uppdrag där man behöver en vakt för att varna. Många uppdrag kräver dessutom speciella tillstånd för att utföras, som till exempel från kommun, väg- eller polismyndighet.

Fallförhindrande utrustning är också något som krävs. I korgen måste man vara förankrad för att vara skyddad.

Att kliva ur korgen är inte under några omständigheter tillåtet. Det kan vara lockande för den som utför uppdraget att kliva ur för att komma åt, men säkerheten är förstås då helt obefintlig. Arbetet ska ske från korgen och den får inte användas på något annat sätt.

Dela dina tankar