Auktorisation ger köparen trygghet

Den som köper en liftutbildning från Liftutbildningsrådets auktoriserade utbildningsföretag ska känna trygghet i att utbildningen är kontrollerad och kvalitetssäkrad. Det är skillnaden jämfört med att köpa en utbildning från ett icke-auktoriserat utbildningsföretag.

– Auktoriserade utbildare är en kvalitetsgaranti för kunden, som då har vetskap om att utbildningen och utbildningsmaterialet granskats och uppfyller kraven i Liftläroplanen, som i sin tur faller under ISO-standarden, säger Jenny Forssell, Liftutbildningsrådets kansli.

Liftutbildningsrådet, LUR kontrollerar kontinuerligt både företag, instruktörer och utbildningsmaterial oavsett om det är digitalt eller tryckt.

– Vi ställer krav på teoriprov genomförs och övervakas av examinator, att provet följs av praktisk utbildning och prov enligt våra kvalitetskrav. Allt det leder till att utbildningsföretaget utfärdar ett utbildningsbevis, som har en kvalitetsstämpel.

Liftutbildningsrådets verksamhet bygger på att utbildningsföretag och instruktörer frivilligt följer Liftläroplanens riktlinjer och ställer sig frivilligt till kontroller av verksamheten från LUR:s representanter. Den kund som väljer att köpa utbildning från ett auktoriserat utbildningsföretag ska veta att verksamheten är kontrollerad och godkänd av LUR.

– Den som köper utbildning från ett icke-auktoriserat utbildningsföretag kan inte förlita sig på den kontrollen även om företaget säger sig följa LUR:s liftläroplan.

Skillnaden är också att om en kund blir missnöjd så kan man vända sig till LUR, som följer upp ärendet med utbildningsföretaget. Den uppföljningen kan inte göras med ett icke-auktoriserat företag.

– Den person som ska skriva ut ett skriftligt körtillstånd kan känna trygghet genom det utbildningsbevis som det auktoriserade utbildningsföretaget ger kursdeltagaren. Utbildningen är kvalitetssäkrad.

Liftutbildningsrådets verksamhet har pågått sedan 2007 och alla auktoriserade utbildningsföretag finns förtecknade på LUR:s hemsida. Dessa företag har rätt att använda LUR:s logotyp och utbildningsbevis.

– Vi kan nämna att i samband med våra regelbundna kontroller så händer det att utbildningsföretag som inte uppfyller våra krav också blir uteslutna, säger Jenny Forssell.

Dela dina tankar