Avspärrning gäller även utsvängande liftarm

Det är nu aktuellt med bland annat trädbeskärningar då liftar används i stor utsträckning. För att undvika olyckstillbud är det viktigt att även ta hänsyn till utsvängande liftarm vid avspärrningen. Det kan vara lätt hänt för operatören i arbetsplattformen att svänga ut utanför avspärrningarna

Liftar, uppställda på gångbana eller trottoar med bra avspärrningar, men om operatören i arbetsplattformen glömmer bort det och svänger ut i gatan och då hamnat utanför avspärrat område är det risk för påkörning.

Det gäller inte minst aktuella trädbeskärningar där det förutom avspärrningsproblematiken även finns risk för att grenar hamnar i liftkorgen.

För att komma åt grenarna så har avspärrningarna fungerat på tre sidor av trädet, men för att komma åt den fjärde sidan har liften flyttats.

Dela dina tankar