Avspärrning viktigt vid liftutbildning

Något av det viktigaste en elev vid en liftutbildning ska lära sig är att skydda sig mot påkörningsrisker vid arbete med liftar.

Vid de olyckor som inträffat med liftar har operatören sällan saknat skicklighet i att manövrera maskinen, utan de vanligaste orsakerna har varit påkörning, till följd av att arbetsytan inte spärrats av eller att fallförhindrande utrustning inte använts.  Detta visar på vikten av att i liftutbildningar fokusera på att lära eleverna identifiera påkörningsrisker och vilka sätt det finns att skydda sig.

Liftutbildningen är oftast en endagskurs och det finns begränsad tid att genomföra de olika kursmomenten och att öva med liftarna. Endagskursen kan inte göra någon till en fullfjädrad liftförare och det är heller inte syftet. Det viktigaste en elev vid en liftutbildning ska få med sig därifrån är säkerhetstänkandet, att inte utsätta sig själv eller någon annan för risker. En skicklig instruktör tar inte några genvägar när det gäller säkerhet, och förmedlar detta beteende vidare till eleverna.

Vid liftutbildningens praktikdel behöver avspärrning vara väl synlig så att personer och fordonsförare som närmar sig väljer att gå eller köra runt utbildningsområdet. För att uppnå detta behövs avspärrningsmaterial som syns tydligt och inte står med större avstånd än att fordons- eller maskinförare väljer att inte köra in i utbildningsområdet. Avspärrningsmaterialet kan till exempel bestå av stora konor som ställs med ca 1,5 m avstånd eller kravallstaket.

Koner med 1,5 m höjd syns bra. Avståndet mellan konerna kan behöva anpassas om det förekommer bil- och trucktrafik i området.
Koner med 1,5 m höjd syns bra. Avståndet mellan konerna kan behöva anpassas om det förekommer bil- och trucktrafik i området.

Det är ovanligt att det finns tillgång till avskilda träningsplatser som kan användas endast för utbildningssyfte, utan kurserna hålls ofta på maskinuthyrningsdepåer eller platser där annan verksamhet behöver pågå samtidigt. Det innebär att det kan vara trafik med fordon och maskiner eller att personer som inte deltar i liftutbildningen rör sig i området. Att hålla utbildning i en sådan miljö kan snarare ses som en fördel eftersom det speglar verkligheten. En del av utbildningstiden kan användas till att låta eleverna sätta upp avspärrningsutrustning och i samband med det diskutera kring säkerheten.

Vid liftutbildning på till exempel maskinuthyrningsdepåer, behöver förberedelse ske genom att informera omgivningen att utbildning pågår, det behöver framgå tydligt till både personal och besökare, till exempel genom anslag eller skyltar.

Avspärrningsutrustning ska finnas på plats och detta måste vara förberett redan innan utbildningen startar. Det är utbildningsföretaget, och i förlängning instruktören som är på plats, som måste ansvara för det. Det är inte lätt för en instruktör som står ute och ska genomföra utbildningen, att ändra utifrån givna förutsättningar. Ju bättre förberett detta är, desto säkrare och effektivare kan utbildningen fortgå.

Dela dina tankar