Dialogen grunden till en bra liftutbildning

Dialogen mellan instruktören och eleverna på en liftutbildning och även dialogen mellan eleverna är vad som kännetecknar en bra liftutbildning.

Den första kaffepausen startar oftast den dialogen. Det är då som eleverna vågar börja diskutera och ställa frågor. Det är viktigt att instruktören sätter igång den dialogen.

Det är erfarenheterna som Liftutbildningsrådet, LUR har gjort under sina besök och kontroller av liftutbildningar, som varje år ser cirka 200 av de omkring 30.000 elever utbildas och får sitt kursintyg som bevis på sina kunskaper.

– Instruktören ska vara påläst och väl förberedd när kursen startar. Börja med att berätta vad dagens teoretiska och praktiska del innehåller och var tydlig med att få igång frågorna och dialogen. Fråga hur eleverna kommer i kontakt med liftar i sitt arbete och vilken erfarenhet de har sedan tidigare, säger Peter Strand, LUR:s kansli och en av de som regelbundet gör besök och kontroller på de auktoriserade utbildningsföretagen.

Dialogen är viktig för att göra utbildningen bättre.

– Det är bra om instruktören har läst igenom deltagarlistan innan starten och därmed har fått en uppfattning om från vilka branscher som eleverna kommer från. En god pedagog håller dialogen levande genom hela utbildningen och är en följd av att man är flexibel och förberedd.

Risken är att några deltagare ägnar kaffepausen till att göra mobilsamtal eller svarar på mail, men det måste instruktören vara lyhörd för och försöka undvika.

– Vår erfarenhet är också att det är några få i gruppen som är mer aktiva och står för det mesta av snacket, men det kan instruktören avvärja genom att låta varje elev komma till tals, säger Peter Strand.

Ett sätt är att efter varje teoretisk utbildningsdel ställa ett antal kunskapsfrågor till eleverna och även där få igång en dialog kring de rätta svaren.

Efter lunchavbrottet så sker den praktiska delen och där är det viktigt att instruktören i förväg har kontrollerat att liftarna som ska användas fungerar.

– Och att instruktören kan liften själv. Är man osäker är varje uthyrare alltid beredd att gå igenom liften och ge en maskinintroduktion.

– Sedan ska instruktören låta eleverna göra avspärrningarna så att ingen trafik kan komma in till liften

Om instruktören märker att någon elev tvekar framför manöverpanelen så kan man även ta hjälp av annan elev, som redan har erfarenheter.

– På så sätt skapar man ett engagemang från båda eleverna. Det är viktigt att instruktören är aktiv och känner av situationen, säger Peter Strand.

Dela dina tankar