Dokumenterade kunskaper även för medföljande

Alla som använder och befinner sig i en liftkorg ska ha skriftligt tillstånd från arbetsgivaren som baserats på dokumenterade kunskaper om personens förmåga att säkert genomföra de arbetsuppgifterna som ska utföras.

– Den som kör liften ska, förutom dokumenterade kunskaper och arbetsgivarens skriftiga tillstånd, ha god kännedom om den aktuella liften. Om så inte är fallet ska föraren ges en maskintroduktion av någon som är väl förtrogen med liften som används.

– Den som är medföljande ska också ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd och detta ska vara baserat på dokumenterade kunskaper om personens förmåga att säkert genomföra det arbete som personen ska utföra, säger Jenny Forssell på Liftutbildningsrådets kansli.

Grundreglerna finns angivna av Arbetsmiljöverket i föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6). Alla som använder en lift ska ha arbetsgivarens skriftiga tillstånd, vilket ska vara baserat på dokumenterade kunskaper om det arbete som ska utföras.

– Ansvaret för dokumentationen ligger på arbetsgivaren. Alla som befinner sig i liften ska ha skriftligt tillstånd för detta från arbetsgivaren, säger Jenny Forssell

Vilken dokumenterad kunskap som den medföljande behöver vid enstaka arbeten avgör arbetsgivaren, baserat på personen som beordras utföra arbete från liften. Det gäller också exempelvis hur en nödsänkning av liften går till om en nödsituation skulle uppstå.

När det gäller användningen av fallförhindrande utrustning måste alla som befinner sig i liften ha kunskapen om när och hur samt vilken fallförhindrande utrustning som ska användas.

– Även medföljaren ska ha kunskap hur man agerar i en nödsituation, genom att exempelvis kunna manövrera arbetsplattformen till en säker position. Det kan exempelvis ske genom att operatören informerar den medföljande.

– Alla arbetssituationer är unika. Riskbedömningen som ska göras innan arbetet utförs måste ta hänsyn till dessa, säger Jenny Forssell.

Dela dina tankar