E-learning vid liftutbildningar

Liftutbildning praktik
På samma sätt som den traditionella instruktörsledda utbildningen avslutas även webbutbildningar med övervakade teori- och praktikprov.

Flera liftutbildare undersöker nu möjligheten till nya webbaserade e-inlärningsverktyg. Under hösten har Jan Åström, ordförande i LUR, studerat en webbutbildning som ett auktoriserat liftutbildningsföretag har begärt att få granskad.

– Vi har studerat utbildningen noga och kommit med synpunkter löpande under processen eftersom det för oss har varit oerhört viktigt att säkerställa att den följer de krav som vi ställer i vår liftläroplan LLP sedan tidigare, säger Jan Åström.

I en webbutbildning sker inte den naturliga dialog som annars är fallet mellan instruktör och elev och därför har det generellt funnits tvivel på om webbutbildning kan hålla samma kvalitet som instruktörsledd undervisning. Att eleverna sitter framför sin dataskärm ställer naturligtvis stora krav på själva webbutbildningens utformning oavsett om det handlar om film, bilder eller texter. Fördelarna med webbutbildningar är att eleven kan backa bandet och titta på vissa avsnitt flera gånger. Eleven kan även ställa en fråga om innehållet via dator, men risken är att svaret kan komma att dröja.

– Därför har vi varit oerhört noga med att den webbaserade utbildning som granskats under hösten har blivit grundligt genomgången, eftersom den får stå som modell för LUR:s fortsatta granskning. Vi granskar webbaserade utbildningsmaterial på samma sätt som annat utbildningsmaterial och med samma krav på innehåll, det ska omfatta alla avsnitt i LLP och hålla hög kvalitet i text, bild, video och ljud.

När den teoretiska delen i liftutbildningen genomförs som webbutbildning så ska ett teoretiskt slutprov alltid genomföras med närvarande examinator, auktoriserad av LUR, precis som vid instruktörsledd teoriundervisning. Det är viktigt att den auktoriserade instruktören säkerställer att eleverna verkligen har tagit till sig de teoretiska kunskaperna på egen hand i webbutbildningen.

– Det är vårt krav att eleven gör teoriprovet i den lokal som utbildare erbjuder och att det övervakas av examinator som är auktoriserad av LUR. Klarar man det fortsätter man med en halv dags praktisk utbildning under ledning av LUR-auktoriserad instruktör, där eleven får visa att man klarar att köra minst två typer av liftar för att få behörighet. Praktiken avslutas med en uppkörning för LUR-auktoriserad examinator och godkända teori- och praktikprov ger eleven sitt utbildningsbevis, säger Jan Åström.

LUR kommer även i fortsättningen att granska varje webbutbildning med samma höga krav. Flera utbildningsföretag står i startgroparna. Och än så länge handlar det om webbutbildningar på svenska.

– Men här kan utbildaren för en relativt rimlig kostnad genom dubbning och översättning av text även göra utbildningen på annat språk. Jag misstänker att vi inom kort kommer att få se utbildning på engelska, som kanske följs av polska, ryska, litauiska, ungerska med flera.

1 kommentar

Gå med i diskussionen och berätta om din åsikt.

Per Rohlwinsvara
19 dec 2016 den 08:29

Kontakten mellan elev och lärare är obefintlig, vilket gör att frågor sällan ställs. Diskussioner uppstår aldrig. Det finns frågor som av olika skäl aldrig kommer upp till ytan.
Gör man utb. på arbetstid eller i hemmet? Gör man det på arbetstid, varför då webb? Finns det någon fördel att ha webb baserade utb.? Finns det webb utb. i ex. Norge , Danmark, kontinenten?
Min uppfattning är att man på något sätt gör det lätt för sig.

Kommentera