En liftutbildning innehåller alltid praktik


Liftutbildningsrådet, LUR ställer som krav att praktik alltid ska ingå i en liftutbildning oavsett om det handlar om grundutbildning, repetition eller e-learning.

En utbildning utan praktik följer varken Liftläroplanen eller ISO-standarden.

– Det är många delar som ska ingå i praktikdelen, som daglig tillsyn, nödsänkning, kontroll av besiktningsintyg, positionering, köra i snitslad bana, avspärrning med mera, säger Peter Strand, LUR:s kansli.

Praktikdelen inleds med att instruktören leder elever i en arbetsplatsinspektion med riskbedömning, där eventuell avspärrning ingår som en del.

– Det är viktigt att instruktören har förberett kursen genom att kontrollera de liftar som ingår så att dessa går att användas, att besiktningsintyget är ok och att nödsänkningsanordningen fungerar så att ingen tidsspillan sker när utbildningen väl har startat.

LUR har rekommendationer när det gäller antal elever, maskiner och instruktörer. I de allmänna råden till LLP står bland annat: ”En riktlinje är att en kurs med 10–15 elever, en instruktör, två bomliftar och en saxlift, bör omfatta minst 8 timmar. För att elever med låg kunskap ska hinna med alla moment i utbildningen under en dag, kan utbildningen genomföras med färre elever eller fler instruktörer.”

– Den praktiska delen måste få ta den tid som behövs för att varje elev klarar av vad som krävs, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

För att den praktiska utbildningen ska vara effektiv, om exempelvis flera liftar användas på olika platser, kan instruktören behöva extra hjälp. En sådan medhjälpare behöver inte vara en auktoriserad utbildare, utan kan vara en person med erfarenhet av den lift som ska användas, exempelvis en person från uthyrningsföretagets depå eller liknande. Huvudsaken är att säkerheten är A och O.

– Det är dock ett krav att en auktoriserad instruktör närvarar och är ansvarig att utföra den praktiska examinationen för varje elev.

En liftutbildning som inte innehåller en praktikdel uppfyller inte LUR:s krav.

Dela dina tankar