Statistik

Auktoriserade liftutbildningsföretag rapporterar varje år hur många personer de liftutbildat och vid hur många tillfällen. Liftutbildningsrådet gör en statistiksammanställning som visar hur många personer som utbildats totalt i grund- respektive repetitionsutbildning.

Blankett för statistikrapport

Denna blankett är avsedd att användas av auktoriserade utbildningsföretag för
rapportering av antal utbildade personer.

Skicka blanketten till LUR via post eller e-post.