Statistik över antal utbildade

Auktoriserade liftutbildningsföretag rapporterar varje år hur många personer de liftutbildat och vid hur många tillfällen. Liftutbildningsrådet gör en statistiksammanställning som visar hur många personer som utbildats totalt i grund- respektive repetitionsutbildning.

Blankett för statistikrapport

Denna blankett är avsedd att användas av auktoriserade utbildningsföretag för rapportering av antal utbildade personer.

Blankett för rapportering av statistik

Blankett avsedd att användas av auktoriserade utbildningsföretag för årlig statistikrapportering av antal utbildade personer.

Skicka blanketten till LUR via post eller E-post.