Har du koll på vilka lifttyper som ska finnas i utbildningen?

I en basutbildning ingår två lifttyper
I en basutbildning ingår minst två lifttyper

Det är viktigt att du som utbildare har koll på vilka lifttyper som ska ingå i liftutbildningens praktiska del. Det som ibland upplevs som oklart är kategoriseringen av lifttyper och vad som ingår i basutbildningen.

Utbildningens praktiska del ska minst innehålla en lift med stödben, som ansätts och där liften riktas upp av eleven, samt en självgående lift som eleven ska köra från korgen.

Minst en lift med stödben som ansätts och riktas upp av eleven ska kompletteras med självgående lift, som kan vara bom- eller saxlift. Minst en av dem ska vara så kallad grupp A, som går rakt upp eller ned och där lasten är inom bärytan. Har man valt en saxlift med stödben, måste andra maskinen vara en självgående bomlift, så kallad grupp B.

Det mest optimala är att man har tre liftar på utbildningen. En självgående saxlift, en självgående bomlift, samt en släpvagnslift.

Mobila arbetsplattformar, liftar delas in i kategorierna 1A, 1B, 2A, 2B, 3A och 3B. Indelningen kommer från standarden SS EN 280:2013.

De olika kategorierna av liftar
De olika kategorierna av liftar

I en basutbildning enligt Liftläroplanen, LLP ska minst två lifttyper ingå, antingen av typen 1A och 3B, eller av typen 3A och 1B, det ger behörighet 1A, 1B, 3A, 3B på utbildningsbeviset. Om färre lifttyper än så finns med blir det en begränsad utbildning som ger behörighet för enstaka lifttyper.

Mobila arbetsplattformar delas in i två huvudgrupper, A och B.

Grupp A är mobilplattformar där den vertikala projektionen av lastens tyngdpunkt alltid är INNANFÖR stjälpningskanterna, som exempelvis pelarliftar, eller saxliftar med eller utan stödben.

Grupp B är mobilplattformar där den vertikala projektionen av lastens tyngdpunkt kan komma UTANFÖR stjälpningskanterna, som exempelvis alla typer av bomliftar med eller utan stödben.

Beroende på körning indelas sedan de mobila arbetsplattformarna i tre typer.

Typ 1 är körning endast tillåten med mobilplattformen i transportläge, som de flesta släpvagnsliftar och billiftar under 3,5 ton är, plus vissa spårburna liftar.

Typ 2 är körning med upplyft arbetsplattform som styrs från en styrenhet på chassit, som exempelvis billiftar med så kallad axellåsning och som vanligen är tyngre än 3,5 ton.

Typ 3 är körning med upplyft arbetsplattform som styrs från en kontrollplats på arbetsplattformen, som alla typer av självgående liftar.

Läs mer https://liftutbildning.se/om-liftutbildningen/utbildningsprocessen/

Dela dina tankar