Liftutbildning för körtillståndsgivare

Den arbetsgivare, eller den delegerade, som undertecknar ett skriftligt tillstånd – ”körtillstånd” – att använda lift behöver ha tillräcklig kunskap.

Enligt Arbetsmiljöverkets regelverk ska den person som ska använda en lift ha dokumenterad kunskap för att få arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda lift. Men den person som skriver ut tillståndet kanske inte alls har kunskap om liftar, vilket kan få förödande konsekvenser och i värsta fall orsaka olyckor.

Vid LUR:s utbildningskontroller och vid träffar med kursdeltagare ett behovet av att utbilda även de chefer som skrivet ut tillstånd att använda lift. Därför rekommenderas att även cheferna går en liftutbildning, åtminstone teoridelen. De exempel som finns på att chefer i olika nivåer gått utbildningen har gett goda erfarenheter. Det kan tyckas självklart att den som ger körtillstånd också har kunskapen som behövs, men så är inte alltid fallet.

En rekommendation är också att den ansvariga personen eller inköparen, som fått uppdraget att upphandla eller hyra lift, också har den utbildning som säkerställer att rätt lift anskaffas för aktuellt arbete.

Dela dina tankar