Liftutbildningar på andra språk

På svenska arbetsplatser arbetar personal från många olika länder och liftutbildningar på andra språk än svenska efterfrågas allt mer. Det viktigaste är att det är utbildningsföretaget som beslutar och godkänner vilken tolk som ska finnas med.

Liftutbildningar kan förutom svenska genomföras på engelska eller med tolk till kursdeltagarnas eget språk. Det ställer krav på att utbildningens innehåll verkligen når fram till samtliga deltagare. Många av LUR:s auktoriserade utbildningsföretag och instruktörer har etablerat kontakter med tolkar, som säkerställer kvaliteten.

Det är inte bara utbildningen som kan hållas på engelska eller deltagarnas eget språk utan det gäller även teoriprovet, med alternativet att det kan genomföras muntligt via tolk. Alla deltagare ska dessutom få med sig ett skriftligt kursmaterial från utbildningen, som kan vara på svenska om det finns mycket foton och illustrationer, men det bästa är förstås om det är på deltagarens eget språk.

Och det gäller även LUR:s säkerhetsguide som alla deltagare får med sig efter utbildningen, som ska vara på engelska eller det egna språket. Säkerhetsguiden på olika språk kan laddas ned från LUR:s hemsida. Där finns nu även LUR:s introduktionsfilm textad på elva olika språk.

Utbildningen kan bara genomföras på ett språk per kurstillfälle.

På arbetsplatsen ska instruktioner finnas på ett språk som användaren förstår och ansvaret för det ligger på arbetsgivaren.

Det är också viktigt att utbildningsföretaget på utbildningarna ser till att det finnas bruksanvisningar på liftarna på ett språk som deltagarna förstår.

Dela dina tankar