Logistik kring praktiken vid repetitionsutbildning

Senast fem år efter liftutbildningen ska kunskaperna verifieras genom en återexamination. Har man under dessa år kört lift regelbundet så är Liftutbildningsrådets, LUR:s rekommendation en repetitionsutbildning som ska omfatta totalt fyra timmar inklusive examination. Grundutbildningen omfattar åtta timmar.

Några utbildningsföretag försöker genomföra både grundutbildningen och repetitionsutbildningen under samma dag, vilket kan ställa till det när det gäller logistiken kring den praktiska delen.

– Om det kommer personer som ska repetera på samma utbildning som de som ska genomgå grundutbildningen så bör man göra en heldagsutbildning, säger Jenny Forssell på LUR:s kansli.

– Det brukar inte bli bra när man blandar praktikdelen, där det samtidigt både ska göras snabba uppkörningar av de som har erfarenhet samtidigt som praktikdelen av grundutbildningen sker för de som inte har någon erfarenhet.

Många utbildningsföretag väljer att arrangera åtta timmars utbildning både för de som ska gå grund- och repetitionsutbildningen.

– Det är ett sätt. Ett annat är att separera att de som ska gå repetitionsutbildning kommer vid en tidpunkt då inga andra är med.

Det är en slutsats som dragits vid utbildningskontroller av auktoriserade utbildningsföretag.

– Jag har ett tips om att man kan genomföra praktikdelen av repetitionsutbildning tidigare på morgonen innan deltagarna på grundkursen kommer, säger Peter Strand, en av LUR:s utbildningskontrollanter.

Dela dina tankar