Säkerställer Liftutbildningsrådets varumärke

Liftutbildningsrådets utökade utbildningskontroller till 20 besök under 2018 har nu kommit halvvägs. Syftet är att säkerställa att utbildningarna och instruktörerna lever upp till kraven i Liftläroplanen för att säkerställa LUR:s varumärke.

Alla personer som genomgår en utbildning hos ett LUR-auktoriserat företag enligt LUR:s läroplan, ska få ett utbildningsbevis som håller högsta kvalitet. LUR har därför utsett tre personer med uppdraget att resa runt i hela landet för att träffa instruktörer och elever på anmälda eller oanmälda besök.

–  Oavsett var i Sverige som utbildningsföretaget finns så åker vi, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Vid kontrollen är LUR:s representant med i utbildningen och utvärderar den när det gäller pedagogik och innehåll. Med hjälp av den checklista som finns, bockas av vad utbildningen ska innehålla.

– Framför allt när det gäller fokus på säkerhetsaspekterna så att vi kan förhindra att framtida olyckor sker på grund av okunskap, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

Han fäster också stor vikt i att det blir en dialog mellan instruktörerna och kursdeltagarna, vilket är lika viktigt som dialogen som blir mellan LUR:s utsände och instruktören.

– Nio av tio instruktörer vill också att vi tar en aktiv del i utbildningen när vi är på plats och jag brukar alltid passa på att lyfta fram positiva noteringar just innan utbildningen avslutas, säger Peter Strand, en av LUR:s utbildningskontrollanter.

Om LUR:s representant noterar något som behöver rättas till så påpekas det till instruktör och utbildningsföretag i efterhand. En godkänd utbildning enligt LUR:s läroplan innehåller fyra timmar teori följt av ett teoriprov som övervakas av en examinator, därefter fyra timmars praktik och praktiskt prov.

Utbildningsföretaget får alltid en skriftlig information om resultatet av kontrollen. Där meddelas både positiva och negativa iakttagelser, vilket ger utbildningsföretaget och instruktören möjlighet att ytterligare utveckla utbildningen. Vid allvarliga anmärkningar får utbildningsföretaget möjlighet att rätta till bristerna och därefter genomförs en ny kontroll. Skulle påtalade brister då inte ha rättats till beslutar LUR om eventuell uteslutning.

Dela dina tankar