Tidningen Åkeri & Transport om dödsolycka med lift

Tidningen Åkeri & Transport skriver om en tragisk påkörningsolycka där en målare förolyckades efter ett högt fall från en lift. Utredningen visar att det har funnits brister i säkerheten på arbetsplatsen, bland annat saknades avspärrning av arbetsområdet och personlig fallutrustning användes inte.

Lär mer:

www.akeritransport.se/sag-inte-liftarmen-i-ljuset

2016-03-28

Dela dina tankar