Tips inför liftutbildningar i vinter

Vinter med snö och risk för is och halka innebär att man i liftutbildningen måste ta särskild hänsyn till årstiden. Redan vid inbjudan till kurstillfället måste det framgå att kursdeltagarna ska vara klädda för vinterförhållanden eftersom praktiken sker utomhus. Det gäller förstås även instruktören.

För instruktören gäller det också att säkerställa att de liftar som ska användas i utbildningen är varmkörda och fungerande. En inledande toppkörning är extra viktig vid kyla för hydraulsystemets skull. Översnöade liftar och korgar måste rengöras och startas upp i god tid.

Stödben får aldrig sättas mot mark som är snö- eller istäckt. När liften används så gör vibrationerna att marken töar, vilket kan leda till att liften börjar glida. Det är ett absolut krav att marken är ren.

Att säkerhetsarbetet under vinterförhållanden ingår i utbildningen är viktigt och bra eftersom det är kursdeltagarnas normala arbetsförhållanden, men ska samtidigt inte fördröja eller förhindra själva utbildningen vid kurstillfället.

När det exempelvis gäller utbildningen av användningen av små saxliftar som ska användas inomhus ska den praktiken alltid ske inomhus.

Dela dina tankar