Vad hände på LUR-konferensen 2019?

Den 4 april samlades 44 entusiastiska personer i Örebro för årets konferens för Liftutbildningsrådets auktoriserade instruktörer.

Dagen inleddes med en genomgång av Liftutbildningsrådets, LUR:s verksamhet under 2018. LUR:s ordförande Jan Åström tillsammans med kansliansvarig Jenny Forssell gick även igenom Liftutbildningsrådets syfte, verksamhet och aktuella frågor.

Michael Nilsson, inspektör från Arbetsmiljöverket, kom och berättade översiktligt om inspektionsverksamheten och exemplifierade med regler som berör verksamhet med liftarbeten. Michael trollband åhörarna genom sitt engagerande anförande och vi fick en inblick hur inspektörerna arbetar och utfärdar sanktionsavgifter o.s.v.

Michael Nilsson, Arbetsmiljöverket pratade om arbetsmiljöregelverk och inspektionsverksamheten.

Därefter berättade Jan Åström vikten av att ha rätt försäkring vid liftutbildningen, här var det många utbildare som fick sig en tankeställare, och kollade nog försäkringsvillkoren när de kom hem. Informationen om försäkringar kommer att delges alla auktoriserade utbildare.

Efter en god buffélunch startade eftermiddagen med ett pass om specialmaskiner för personlyft. Särskilt inbjudna var Peter Kvarndal, Hüllert Maskin AB och Per Söderström, Huddig AB som informerade deltagarna om lyft av personer med teleskoplastare respektive grävlastare. Personlyft kan göras med fler maskiner, till exempel underbroliftar, lastbilsmonterad kran med arbetsplattform, spårbundna liftar och Jan Åström gav information om vad som gäller för utbildning för specialmaskiner.

Per Söderström, Huddig berättade om grävlastare och personlyft.

Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten på ämnet ISO-standarder. Den svenska Liftläroplanen är utformad efter standarderna SS ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – utbildning av operatör (förare) och SS ISO 18893:2014 Mobila arbetsplattformar – säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift, vilka nu är öppna för möjlighet till revision.

Konferensdeltagarna delades upp i grupper där varje grupp gjorde en djupdykning i varsitt avsnitt av standarderna. Grupparbetet resulterade i många värdefulla kommentarer på hur innehållet i standarderna kan förbättras.

Resultatet från grupparbetet kommer att tas med till den svenska standardkommittén SIS TK 267 och den internationella kommittén ISO TC 214 WG1.

Senare på eftermiddagen var det dags att ta farväl av varandra, många med nya kontakter i nätverket, som kan resultera i goda affärer i framtiden.

Många ställde frågan när och var 2020 års LUR-konferens kommer att hållas, och det kommer att meddelas i november.

Dela dina tankar