Vad händer om du tappar utbildningsbeviset?

Till Liftutbildningsrådets kansli ringer personer som tappat bort sitt utbildningsbevis. Vad är det som gäller i den situationen?

– Det är tre saker att tänka på som vi gärna vill föra fram, säger Jenny Forssell på Liftutbildningsrådets, LUR:s kansli.

För det första så har varje auktoriserat utbildningsföretag förbundit sig att hålla ett register över alla de elever som genomför en utbildning hos dem. Registerinformationen måste företaget hålla under fem år, så länge utbildningsbeviset är giltigt.

– Syftet är att man ska kunna intyga vilka som gått utbildningen med namn och personnummer. Den som tappar bort sitt utbildningsbevis ska kunna höra av sig till utbildningsföretaget för att skaffa ett ersättningsbevis.

Det andra som den som tappar bort sitt utbildningsbevis ska tänka på är att varje arbetsgivare måste ha dokumentation över den anställdes teoretiska och praktiska kunskaper, dvs utbildningsbevis eller motsvarande. Dess regler finns angivna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6 29§)

Arbetsgivaren är skyldig att hålla register över den dokumentationen, digitalt eller i pappersform. Det innebär att för den som byter arbetsgivare och fortsatt ska använda lift, så ska den nya arbetsgivaren kunna dokumentera kunskaperna som det skriftliga tillståndet att få använda lift ska baseras på.

Den tredje saken att tänka på är ett praktiskt tips till instruktören och eleverna.

– Det som instruktören kan tipsa eleven om efter utbildningen är att ta en bild av utbildningsbeviset med sin mobiltelefon och spara bilden på någon molntjänst. Skulle man tappa bort beviset framgår det av den bilden vilket utbildningsföretag man ska vända sig till för att få ett nytt. En mobilbild gör det hela mycket lättare, säger Jenny Forssell.

 

Dela dina tankar