Webbutbildningar växer

Webbutbildningar, e-Learning, är en företeelse som växer inom många områden. Liftutbildningsrådet, LUR har inget emot den utvecklingen, men för att få LUR:s utbildningsbevis krävs övervakat teoriprov och instruktörsledd praktikutbildning, som avslutas med ett praktiskt prov.

Fyra timmar teori och fyra timmar praktik. Det är kravet för en godkänd liftutbildning enligt LUR:s läroplan. Den ISO-standard som liftutbildningen utgår från ställer krav på kvalificerade instruktörer och examinatorer.

Om webbutbildningen sker hemma ska den följas av ett teoriprov som övervakas av examinator, en praktisk utbildning som leds av en kvalificerad instruktör och ett praktiskt prov med examinator.

En fördel med instruktörsledd utbildning är att det uppstår en dialog mellan deltagarna och instruktör. Vid webbutbildning saknas möjligheten till dialog och därför måste utbildningsmaterialet hålla en hög pedagogisk kvalitet. Det värsta som kan hända vid en webbutbildning är om deltagaren inte förstår och inte heller kan ställa frågor. Dessutom kan utbildningsföretaget inte vara säker på vem som tillgodogjort sig utbildningen. Därför är det noga att teoriprovet övervakas av en examinator, som även gör en ID-kontroll och som följs av den praktiska delen.

LUR godkänner inte utbildningsmaterial separat, vare sig i pappersutgåva eller webbutbildningar, utan auktoriserar utbildningsföretag och utbildningar i dess helhet. För att bli auktoriserat utbildningsföretag krävs bland annat att utbildningsmaterial och instruktörer uppfyller LUR:s krav.

LUR:s granskning utbildningar omfattar även utbildningsmaterial, både i pappersform och digitalt, för att säkerställa att materialet håller LUR:s krav.

Dela dina tankar