Dokumentarkiv

Dokument för utbildare som rör LLP liftutbildning.


Liftläroplanens Allmänna råd

Utfärdad av LUR, Fastställd 2007-04-20, reviderad 2014-03-31, version 4


Repetitionsutbildning mobila arbetsplattformar

Liftutbildningsrådets rekommendation och råd till auktoriserade liftutbildare.


LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013

Utfärdad av LUR, fastställd 2007-04-20, reviderad 2014-03-31, version 3


Ansökan och auktorisationsförbindelse

Utfärdad av LUR. Fastställd 2007-04-20, reviderad 2018-01-01, version 6


Auktorisationsvillkor för liftutbildare

Utfärdad av LUR. Fastställd 2007-04-20, reviderad 2014-03-31, version 5


Instruktörsutbildning för mobila arbetsplattformar

Auktoriserade liftutbildningsföretag som erbjuder instruktörsutbildningar kan erhålla 
”Av Liftutbildningsrådet kontrollerad instruktörsutbildning”. Det innebär att Liftutbildningsrådets kontrollant medverkat vid en instruktörsutbildning och granskat att utbildningen motsvarar de krav som Liftutbildningsrådet ställer.


Maskinintroduktion enligt SS – ISO 18878:2004

Utfärdad av LUR, Fastställd 2007-04-20, version 1