Dokumentarkiv

Dokument för utbildare som rör LLP liftutbildning.

LUR rekommendation fallskydd

Liftutbildningsrådets rekommendation om användning av fallförhindrande utrustning i liftar.

Safety on Board HD

12.5mb

LUR Ansökan

Ansökan och auktorisationsförbindelse avseende utbildning av operatörer på mobila arbetsplattformar. Version 6.

LUR Auktorisationsvillkor för liftutbildare

Auktorisationsvillkoren beskriver de krav som ligger till grund för LUR‐auktorisation.

Checklista vid liftarbete

Hjälpmedel för att bedöma risker vid arbete med mobila arbetsplattformar/liftar.

Blankett för rapportering av statistik

Blankett avsedd att användas av auktoriserade utbildningsföretag för årlig statistikrapportering av antal utbildade personer.

Liftar som inte uppfyller kraven på vindhastighet i EN 280

Liftutbildningsrådet, LUR har av en auktoriserad utbildare uppmärksammats på att saxliften Sky Jack SJ III 4626 inte uppfyller kraven i EN 280 om maximalt tillåtna vindhastighet.

Liftläroplanens Allmänna råd

Komplement till LLP.

LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning

LLP 1 – Liftläroplan för Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013

Maskinintroduktion arbetsplattform

Maskinintroduktionen är en del i ett utbildningssystem som omfattar grundläggande liftutbildning och maskinintroduktion. Version 1, 2007.

Repetitionsutbildning mobila arbetsplattformar

Liftutbildningsrådets rekommendation och råd till auktoriserade liftutbildare.

LUR Licensavtal

Licensavtal för användning av Liftutbildningsrådets logotyper och utbildningsbevis. Version 1.3 (Nov 2018).

Swedish Rental integritetspolicy

Beslutad: 2018-05-20

Biztonsági útmuntató emelóállványok

Biztonsági információk Magyarul. (Ungerska)

Saugaus naudojimo vadovas mobiliosios platformos

Informacinis lankstinukas lietuvių kalba (Litauiska)

Przewodnik dotyczacy bezpieczenstwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku polskim. (Polska)

Safety guide mewps

SAFETY GUIDE for Mobile Elevating Work Platforms A4

Säkerhetsguide liftar

Säkerhetsguide för arbetsplattformar för utskrift på A4.