Utbildningsprocessen

LLP är en del i en utbildningsprocess som omfattar grundläggande liftutbildning, i form av basutbildning alternativt begränsad utbildning, samt maskinintroduktion.

Vid grundläggande liftutbildning, maskinintroduktion och utfärdande av utbildningsbevis och/eller intyg är det viktigt att LLP:s utbildningsprocess tydligt framgår.

LLP utbildningprocess

Grundläggande liftutbildning

Liftläroplanen LLP beskriver vad en grundläggande liftutbildning bör innehålla. Den grundläggande utbildningen innehåller en teoretisk del och en praktisk del med avslutande prov.

Den grundläggande utbildningen kan antingen genomföras som LLP Basutbildning eller LLP Begränsad utbildning.

LLP Basutbildning

LLP Basutbildning ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna. LLP basutbildning ger operatören behörighet att arbeta med liftar av typ 1A, 1B, 3A och 3B.

LUR rekommenderar LLP Basutbildning till liftoperatörer som vill ha förutsättning att kunna välja rätt typ av lift för aktuell arbetsuppgift.

Exempel: En liftoperatör som arbetar inom byggindustrin.

LLP Begränsad utbildning

LLP begränsad utbildning ger liftoperatören behörighet för enstaka lifttyper. Av utbildningsbeviset för LLP begränsad utbildning ska framgå vilken eller vilka lifttyper behörigheten är begränsad till.

Exempel: En liftoperatör som arbetar på ett varuhuslager och bara använder företagets egen lift.

Kategorisering av lifttyper i grundläggande liftutbildning

I LLP Basutbildning och LLP Begränsad utbildning delas de mobila arbetsplattformarna in i kategori 1A, 1B, 2A, 2B, 3A och 3B.

De olika kategorierna av liftar

Indelningen av liftar i kategorier kommer från den gruppindelning och typindelning av mobila arbetsplattformar som finns i standarden SS EN 280:2013:

 • Grupp A: Mobilplattformar där den vertikala projektionen av lastens tyngdpunkt alltid är innanför stjälpningskanterna.
 • Grupp B: Mobilplattformar där den vertikala projektionen av lastens tyngdpunkt kan komma utanför stjälpningskanterna.
 • typ 1: Körning är endast tillåten med Mobilplattformen i dess transportläge.
 • typ 2: Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en manöverplats på chassit.
 • typ 3: Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en kontrollplats på arbetsplattformen.

Anmärkningar till tabellen:

 1. Typ 2 och 3 kan kombineras
 2. Liftar av typ 2 är inte så vanligt förekommande och generellt kan sägas att de endast används av specialistföretag.

Exempel på liftar per kategori:

 • 1A Pelarliftar och saxliftar med stödben
 • 1B Släpvagnsliftar, bilmonterade liftar, larvburna liftar med stödben
 • 2A Spårbundna saxliftar
 • 2B Underbroliftar, elverksliftar
 • 3A Självgående pelar- och saxliftar
 • 3B Självgående bom- och vikarmsliftar

Maskinintroduktion

Efter att liftoperatören genomgått en grundläggande liftutbildning enligt LLP, i form av basutbildning eller begränsad utbildning, ska en maskinintroduktion genomföras varje gång faktiskt arbete påbörjas med en ny liftmodell. Med maskinintroduktion menas att den redan utbildade liftoperatören blir visad liften av en annan utbildad liftoperatör som är väl förtrogen med den specifika liftmodellen.

LUR har tagit fram ett dokument som beskriver vad som bör ingå i en maskinintroduktion. Dokumentet kan användas som en checklista för den som ska visa liften.

Vid tillfället för grundläggande utbildning bör liftutbildaren klargöra betydelsen av maskinintroduktion för eleven, så att denne sedan som utbildad liftoperatör ser till att få en maskinintroduktion varje gång en ny specifik liftmodell ska användas.