Nyhet -

Inbjudan till medlemmar och partners

Den 30 mars hölls en konferens i Stockholm som arrangerades av Liftutbildningsrådet i samverkan med branschföreningen Rentalföretagen. Tidigare medlemmar i liftutbildningsrådet (LUR) var inbjudna för att diskutera frågor runt framtidens liftutbildning samt Liftutbildningsrådets roll. Engagemanget var stort och det fanns ett tydligt gensvar från deltagarna vilket sammanfattas i nedan fyra punkter;

 • LUR har en fortsatt viktig roll att fylla i syfte att utveckla och säkerställa en gemensam Liftläroplan i Sverige som bygger på såväl lagar som ISO­standarder.
 • LUR kommer även fortsättningsvis att administreras av branschföreningen Rentalföretagen.
 • Auktorisationsförfarandet ska fortsatt utgå ifrån att utbildningsmaterial och utbildningar följer Liftläroplanens riktlinjer.
 • Ackrediteringen av material, utbildare, utbildningsmetoder och utbildningsföretag är en fråga som LUR bör utvärdera framåt tillsammans med partners.

Beslut togs på konferensen att LUR gör en omstart och arbetet är i full gång:

 • Ny logotype är under bearbetning. Kommer att presenteras i september.
 • Ny hemsida är under bearbetning. Några exempel på förändring är följande:
  • Bättre sökmotor för att hitta utbildare regionsbaserat i Sverige,
  • Tydlig hänvisning om vilka utbildningsmaterial som är genomgångna och godkändaav LUR.
  • Tydlig hänvisning om vilka partners LUR rekommenderar som samarbetspartners ifråga om utbildningsmaterial, instruktörer osv.
 • Anställning av resurs till LUR.

Under hösten kommer LUR att medverka på Lift Expo i Stockholm 14­-15 september. Där den nya loggan och hemsidan kommer att presenteras. Hoppas att ni har möjlighet att besöka oss på mässan.

Vidare kommer LUR bland annat att arbeta vidare med:

 • Ackrediteringsfrågan.
 • Ackrediteringsfrågan.
 • Revidering av Liftläroplanen.
 • Medlem och partner förmåner.
 • Uppdatera medlemsregister
 • Upprätta register över godkända utbildningsmaterial.
 • Upprätta register över partnerföretag.
 • Etablera kontakt och ev samarbete med Säker specialist, Byggföretagen och Arbetsmiljöverket.
 • Bejaka nya lagar och förordningar från såväl på Svensk som Europeisk nivå.

Resultatet av detta arbete kommer att presenteras på LURs konferens som kommer hållas i januari.

Då ingen medlemsavgift har skickats ut för 2023 kommer LUR att omgående skicka ut en faktura till alla befintliga medlemmar. Medlemsavgiften kvarstår på de gamla nivåerna. Alla som är ackrediterade kommer att kvarstå som ackrediterade till dess att denna process åter är igång. Nya medlemmar förbinder sig att ackreditera sig så fort som detta är möjligt. Dock förbinder sig nya medlemmar att använda sig av LUR godkända utbildningsmaterial.

Det känns otroligt roligt att äntligen vara igång och vi hoppas att så många som möjligt av er vill vara med och bidra till bra och seriösa utbildningar gällande Mobila arbetsplattformar i Sverige!

Med vänlig hälsning 
Magnus, Mikael och Yvonne

Aktuellt

Inbjudan till LUR-konferens 24-25 jan

Nu är det dags att samla alla medlemmar och intressenter till en två-dagars konferens där vi ska sätta ramarna för det fortsatta arbetet med Liftutbildningsrådet. Det här är tillfället för dig som vill vara med och påverka, utbyta erfarenheter med branschkollegor men inte minst få information som kan vara av…

LÄS MER
Nyhetsbrev oktober 2023

En nyhetssammanfattning från Liftutbidningsrådet. Tack till alla som besökte oss på Expolift LUR hade en fantastisk möjlighet att via upp vår nya logga och presentera vår fina nya hemsida i samband med Expo-mässan. Här kunde vi knyta många, bra kontakter och vi tackar er alla som kom och besökte oss under mässans…

LÄS MER
Inbjudan till medlemmar och partners

Den 30 mars hölls en konferens i Stockholm som arrangerades av Liftutbildningsrådet i samverkan med branschföreningen Rentalföretagen. Tidigare medlemmar i liftutbildningsrådet (LUR) var inbjudna för att diskutera frågor runt framtidens liftutbildning samt Liftutbildningsrådets roll. Engagemanget var stort och det fanns ett tydligt gensvar från deltagarna vilket sammanfattas i nedan fyra…

LÄS MER