Nyhet -

Nyhetsbrev oktober 2023

En nyhetssammanfattning från Liftutbidningsrådet.

Tack till alla som besökte oss på Expolift

LUR hade en fantastisk möjlighet att via upp vår nya logga och presentera vår fina nya hemsida i samband med Expo-mässan. Här kunde vi knyta många, bra kontakter och vi tackar er alla som kom och besökte oss under mässans två dagar.

Nystart av LUR 2.0 – Ny grafisk profil och hemsida

Med stöd från uppstartsmötet strävade LUR:s arbetsgrupp efter att ge organisationen en fräsch start, både visuellt och funktionellt. Vi är mycket glada att kunna presentera två betydande förändringar: en ny logotyp och en uppdaterad hemsida. Den nya logotypen representerar en modernisering och visuell optimering som passar den digitala tidsåldern perfekt.

På vår nya hemsida har vi implementerat flera förbättringar för att underlätta användarupplevelsen. Nu finns en förbättrad sökmotor som gör det enklare att hitta utbildare baserat på region i Sverige. Dessutom har vi skapat tydliga hänvisningar till de utbildningsmaterial som har genomgått LUR:s godkännandeprocess. Vi erbjuder även klar vägledning när det gäller de partners som LUR rekommenderar för samarbete inom området utbildningsmaterial och instruktörer.

Med detta arbete så hoppas vi förmedla att det verkligen har kommit igång med nystarten
och att det finns ett dedicerat engagemang både från arbetsgruppen men inte minst
från Rentalföretagen.

Arbete med revideringar

LURs arbetsgrupp arbetar enträget för att inte bara uppdatera vår dokumentation, utan också för att aktivt bidra till att skapa en säkrare arbetsmiljö för alla som arbetar med liftutrustning. Våra dedikerade medlemmar på LUR har utmärkt sig i att prioritera säkerheten som högsta prioritet i allt som rör liftar.

Fram till årsskiftet är det vår föresats att noggrant granska följande dokumentation:
• EN280 – har det tillkommit något nytt och hur kan vi påverka mer (SIS/TK 267)
• Branschpraxis för fallskydd i lift
• Ackreditering/certifiering av utbildningsföretag/utbildare.

Konferens 24 -25 Januari 2024

Efter det mycket uppskattade och lyckade uppstartsmötet som LUR hade i mars 2023 och där det togs beslut om att fortsätta driva LUR, har vi nu kommit så långt att vi vill bjuda in till en ny LUR-konferens till alla medlemmar och eventuella partners och här kommer en ”Save the date” uppmaning!

Datumen kommer att bli den 24-25 Januari 2024. Planen är att vi kommer att vara i Stockholmsområdet men vi återkommer med mer information under December.

Dock, se till att markera dagarna i kalender för det här vill ni inte missa!

Ämnen som kommer att diskuteras är:
• LUR arbetsgrupp – hur ska LUR jobba vidare och vilken sammansättning skall arbetsgruppen ha
• Ackreditering/certifieringar – Nuvarande arbetsgrupp ger sitt förslag på hur detta arbete ska göras framöver
• Maskindirektivet vs Maskinförordningen – hur påverkar det oss
• Nya regler/standarder som vi behöver förhålla oss till
• Information om de uppdateringarna som behöver göras i LLP (ändra typer)
• Utbildningsmaterial – vad skall det innehålla

Relaterat.

Inbjudan till LUR-konferens 24-25 jan

Nu är det dags att samla alla medlemmar och intressenter till en två-dagars konferens där vi ska sätta ramarna för det fortsatta arbetet med Liftutbildningsrådet. Det här är tillfället för dig som vill vara med och påverka, utbyta erfarenheter med branschkollegor men inte minst få information som kan vara av…

LÄS MER
Nyhetsbrev oktober 2023

En nyhetssammanfattning från Liftutbidningsrådet. Tack till alla som besökte oss på Expolift LUR hade en fantastisk möjlighet att via upp vår nya logga och presentera vår fina nya hemsida i samband med Expo-mässan. Här kunde vi knyta många, bra kontakter och vi tackar er alla som kom och besökte oss under mässans…

LÄS MER
Inbjudan till medlemmar och partners

Den 30 mars hölls en konferens i Stockholm som arrangerades av Liftutbildningsrådet i samverkan med branschföreningen Rentalföretagen. Tidigare medlemmar i liftutbildningsrådet (LUR) var inbjudna för att diskutera frågor runt framtidens liftutbildning samt Liftutbildningsrådets roll. Engagemanget var stort och det fanns ett tydligt gensvar från deltagarna vilket sammanfattas i nedan fyra…

LÄS MER