Liftläroplanen LLP

LLP är en läroplan för liftutbildning. I LLP beskrivs vad som bör ingå i en grundläggande utbildning för arbete med liftar, mobila arbetsplattformar.

De allmänna råden ska alltid användas tillsammans med LLP.

En maskinintroduktion ska genomföras varje gång faktiskt arbete påbörjas med en ny liftmodell.

ISO-standarder

LLP är utformad efter ISO-standarden för liftutbildning: Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare) (SS-ISO 18878:2013).

Standarden ISO 18878 hänvisar i sin tur till standarden: Mobila arbetsplattformar – Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift (SS-ISO 18893:2014).

Standarder kan köpas från SIS, Swedish Standards Institute.

Bakgrunden till LLP

LLP är framtagen på initiativ av branschföreningen Swedish Rental Association, tillsammans med Arbetsmiljöverket, liftutbildningsföretag, liftleverantörer och besiktningsorgan. Bakgrunden var ett behov att definiera branschgemensamma krav på en lägsta nivå för liftutbildning. Branschen ville hitta ett system som kan säkerställa att utbildningen man köper har en god kvalitet.