Liftläroplanen LLP

LLP är en läroplan för liftutbildning. I LLP beskrivs vad som bör ingå i en grundläggande utbildning för arbete med liftar, mobila arbetsplattformar.

LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning

LLP 1 – Liftläroplan för Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013

De allmänna råden ska alltid användas tillsammans med LLP.

Liftläroplanens Allmänna råd

Komplement till LLP.

Maskinintroduktion

En maskinintroduktion ska genomföras varje gång faktiskt arbete påbörjas med en ny liftmodell.

Maskinintroduktion arbetsplattform

Maskinintroduktionen är en del i ett utbildningssystem som omfattar grundläggande liftutbildning och maskinintroduktion. Version 1, 2007.

ISO-standarder

LLP är utformad efter ISO-standarden för liftutbildning: Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör/förare (SS-ISO 18878:2013) (länk till SIS). Denna standard (ISO 18878) hänvisar i sin tur till standarden Mobila arbetsplattformar – Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift (SS-ISO 18893:2014) (länk till SIS).

Standarder kan köpas från SIS, Swedish Standards Institute.

Bakgrunden till LLP

LLP är framtagen på initiativ av branschföreningen Swedish Rental Association, tillsammans med Arbetsmiljöverket, liftutbildningsföretag, liftleverantörer och besiktningsorgan.

Bakgrunden var ett behov att definiera branschgemensamma krav på en lägsta nivå för liftutbildning. Branschen ville hitta ett system som kan säkerställa att utbildningen man köper har en god kvalitet.