Nyhet -

Vill du vara med och forma framtidens Liftutbildning ?

En trygg arbetsplats där medarbetare ges rätt förutsättningar att använda och framföra mobila arbetsplattformar är viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö. Det ligger också väl i linje med FNs hållbarhetsmål som bland annat handlar om att skapa hållbara förutsättningar för människor.

Rentalföretagen genom liftutbildningsrådet (LUR) tar nu iniativ till att skapa nästa version av certifierad liftutbildning.

Vi bjuder därför in till en konferens där vi tillsammans med dej vill diskutera

  • Certifieringskriterier för utbildningsföretag – kopplat till gällande ISO standard 18878:2013 utbildning för operatörer.
  • Tillsynsorgan och revisionsförfarande av utbildare
  • Förnyat tänkande gällande utbildningsmetoder och hjälpmedel. Utbildningskravet omfattar både teori och praktik. Hur kan vi ta tillvara nya hjälpmedel för att skapa effektivare kurser och bättre förare.

Ditt bidrag kommer att utgöra en viktig pusselbit till Rentalföretagens arbetsgrupp som fått i uppdrag att komma med ett förslag på Liftutbildningsrådet framtida roll, certiferingsförfarande av utbildningsföretag och effektivare utbildningsmetoder.

Konferensen leds av Rentalföretagens arbetsgrupp; Yvonne Erlandsson, Mikael Öberg och Magnus Jaasund. Inspel från scenen varvas med grupparbeten och sammanfattande diskussioner.

Efter konferens kommer deltagarna att få ett sammanfattande material byggt på de arbeten som gjorts under dagen.

Tid: 30 mars kl 09.00-15.00
Plats: Infra City, Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby
Pris: 1 195 Kr

Anmäl dig senast 25 februari genom att fylla i formuläret på Rentalföretagens webbplats.

Aktuellt

Inbjudan till LUR-konferens 24-25 jan

Nu är det dags att samla alla medlemmar och intressenter till en två-dagars konferens där vi ska sätta ramarna för det fortsatta arbetet med Liftutbildningsrådet. Det här är tillfället för dig som vill vara med och påverka, utbyta erfarenheter med branschkollegor men inte minst få information som kan vara av…

LÄS MER
Nyhetsbrev oktober 2023

En nyhetssammanfattning från Liftutbidningsrådet. Tack till alla som besökte oss på Expolift LUR hade en fantastisk möjlighet att via upp vår nya logga och presentera vår fina nya hemsida i samband med Expo-mässan. Här kunde vi knyta många, bra kontakter och vi tackar er alla som kom och besökte oss under mässans…

LÄS MER
Inbjudan till medlemmar och partners

Den 30 mars hölls en konferens i Stockholm som arrangerades av Liftutbildningsrådet i samverkan med branschföreningen Rentalföretagen. Tidigare medlemmar i liftutbildningsrådet (LUR) var inbjudna för att diskutera frågor runt framtidens liftutbildning samt Liftutbildningsrådets roll. Engagemanget var stort och det fanns ett tydligt gensvar från deltagarna vilket sammanfattas i nedan fyra…

LÄS MER