Liftutbildningsrådets framtida roll

Det har varit begränsad aktivitet i Liftutbildningsrådet sedan pandemin började för tre år sedan. Av den anledningen har Rentalföretagen tagit initiativet och startat en arbetsgrupp för att skapa nästa version av Liftutbildningsrådets Liftläroplan (LLP) och auktorisation av utbildningsföretag. Uppdraget innebär att med hjälp av andra intresserade medlemmar komma med förslag om:

  • Liftutbildningsrådets framtida roll
  • Auktorisation/certifieringsförfarande – Utbildningsföretag
  • Effektiva utbildningsmetoder – Liftläroplanen

Sammankallande för arbetsgruppen är Yvonne Erlandsson auktoriserad instruktör och utbildare sedan många år, Magnus Jaasund styrelseledamot i LUR sedan ca sex-sju år tillbaka och Mikael Öberg tidigare ordförande i SRA under många år. För frågor eller kontakt med arbetsgruppen maila till: info@liftutbildning.se


Dela dina tankar